Biuro rachunkowe – czym się zajmuje?

Biura rachunkowe to podmioty, które na podstawie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, organizacjami, czy osobami fizycznymi, świadczą usługi w zakresie rozliczeń podatkowych, szeroko pojętej księgowości czy też dokumentacji płacowej oraz kadrowej. Biuro rachunkowe działa na rzecz i w imieniu swojego klienta odciążając go w zakresie spraw księgowych.

Podstawowy zakres usług biura rachunkowego

Działalność poszczególnych biur rachunkowych w Wieliczce może znacznie się od siebie różnić. Niezależnie jednak od tego, czy mowa o dużym biurze rachunkowym, czy podmiocie prowadzonym w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, ich działanie skupia się na szeroko pojętych finansach. Podstawowy zakres działania biura to przede wszystkim usługi księgowe, do których należy między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencja VAT, czy przygotowywanie deklaracji podatkowych. W zakresie ich działania jest przede wszystkim prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji przychodów i środków trwałych, a także sporządzanie sprawozdań dla instytucji i organów państwowych. Oprócz tego niektóre biura rozszerzają swoją działalność na obszary takie jak usługi związane z płacami i kadrami. W zakresie ich działania jest więc tworzenie raportów rozliczeniowych czy list płac zatrudnionych przez klienta pracowników. W ich gestii może leżeć również wysyłanie wniosków do ZUS odnoszących się do zasiłków macierzyńskiego i chorobowego.

Czym jeszcze zajmuje się biuro rachunkowe?

Oprócz wymienionych wyżej działań biura rachunkowe specjalizują się również w doradztwie w zakresie zakładania firm będących nie tylko jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, ale też większymi spółkami. Biuro rachunkowe może również działać jako wsparcie dla przedsiębiorcy w tworzeniu analiz, raportów finansowych czy prognoz. Klienci biur rachunkowych mogą również liczyć na doradztwo w zakresie finansów i rozliczeń podatkowych. Usługi dodatkowe mogą obejmować również reprezentację klienta w instytucjach takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy czy Inspektorat Pracy.

Jak wygląda odpowiedzialność biura rachunkowego?

Niezależnie od tego, co stanowią zapisy umowy pomiędzy biurem rachunkowym a klientem, odpowiedzialność za kwestie podatkowe ponosi przedsiębiorca. Warto zaznaczyć tutaj, że przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem, również w sytuacji, gdy jakiekolwiek uchybienie wynika z błędu biura rachunkowego. Urząd Skarbowy może bowiem dochodzić roszczeń jedynie od podatnika, a nie od biura rachunkowego. Osobną kwestią jest poniesienie odpowiedzialności biura za skutki, jakie może wywołać uchybienie. Jeżeli przedsiębiorca poniesie szkodę, w wyniku błędu biura, może domagać się od niego odszkodowania.