Braki kadrowe w przychodni? Warto zatrudnić lekarza z Ukrainy!

Braki kadrowe w przychodniach to bolączka dyrektorów placówek, a także pacjentów. Zatrudnienie wykwalifikowanego lekarza często jest wręcz niemożliwe, zwłaszcza jeśli zależy nam na niszowej specjalizacji. Wtedy też warto pomyśleć o zatrudnieniu medyka z Ukrainy. Jak wygląda cała procedura?

Dlaczego warto zatrudnić lekarza z Ukrainy?

Lekarze z Ukrainy coraz częściej podejmują zatrudnienie w Polsce. Są wykwalifikowani, zazwyczaj nie mają też problemów, aby porozumieć się z pacjentem, gdyż całkiem dobrze mówią po polsku. Lekarze zza wschodniej granicy stanowią niejako remedium na bolączkę polskiego systemu ochrony zdrowia, a więc brak medyków, którzy mogliby podjąć pracę w mniejszych i większych ośrodkach. Lekarze z Ukrainy często posiadają niszowe specjalizacje, na przykład z geriatrii czy kardiologii dziecięcej. Nie ulega wątpliwości, że przyszłość polskiej służby zdrowia nie rysuje się w kolorowych barwach – lekarze, którzy kończą studia w kraju, szukają szczęścia poza jego granicami. Dlatego też nie pozostaje nic innego, jak wdrożyć odpowiedni system zatrudniania lekarzy z Ukrainy. Pomagają w tym uproszczenia wprowadzone przez rząd, na mocy których medycy mogą uzyskać zgodę na pracę bez konieczności przechodzenia procedury nostryfikacji dyplomu. Uproszczenia stanowią oczywiście czasowe rozwiązanie, jednak możemy się w tym kontekście spodziewać nowych, dostosowanych do obecnych realiów rynku.

Jak zatrudnić lekarza z Ukrainy?

Zatrudnienie lekarza z Ukrainy nie polega wyłącznie na podpisaniu z nim stosownego kontraktu. Kandydat na stanowisko musi jeszcze dopełnić wielu formalności, między innymi uzyskać zgodę na pracę. Doskonałym rozwiązaniem dla osób zarządzających placówkami medycznymi jest więc wynajem pracowników, w tym właśnie lekarzy. Wydaje się, że agencje pośrednictwa pracy zrzeszają głównie pracowników niewykwalifikowanych, lecz w rzeczywistości coraz częściej zgłaszają się do nich osoby z dyplomem, posiadające uprawnienia do wykonywania poszczególnych zawodów regulowanych. Sama procedura zatrudnienia medyka może wydawać się skomplikowana, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Dzięki temu mamy pewność, że wszelkie formalności zostały dopełnione w sposób prawidłowy. Pamiętajmy, że na zatrudnienie lekarza z Ukrainy za pośrednictwem agencji pracy może zdecydować się każda placówka medyczna – zarówno szpital, jak i osiedlowa przychodnia. Jest to doskonały sposób na uzupełnienie braków kadrowych oraz poszerzenie oferty placówek prywatnych.