Historia pewnej waluty – jak w Polsce powstał złoty

O tym, że w Polsce mamy do czynienia z polskim złotym wie chyba każdy Polak, ale jeśli zapytać go o historię naszej narodowej waluty, to już niejednokrotnie napotkamy na problemy. Wiemy, że w okresie lat dziewięćdziesiątych nadeszła denominacja i że w okresie PRL pieniądze nie miały zbyt dużego znaczenia, jednak czy wiemy jaka była historia polskiego złotego i skąd się wzięła jego nazwa?

System złota

Kursy walut danych krajów są niczym innym jak tylko i wyłącznie kursami parytetów złota tychże walut. Jak to działa? Przede wszystkim opiera się o wartość złota przekładające się na pieniądze. W umowny sposób sprawiono, że 10 złotych polskich ma taką, a nie inną wartość w złocie właśnie, a co za tym idzie jest tyle warte względem 10 euro, którego wartość w złocie wynosi inną sumę. W taki właśnie sposób zaordynowano politykę gospodarczą w zakresie pieniędzy. System walutowy oparty na złocie był dominującym do I wojny światowej.

grosiaki

Polski złoty

Samą walutę wprowadzono w 1919 roku i tak też go nazwano. Jednak jako złoty pojawiał się już w XVII wieku w okresie Rzeczpospolitej Szlacheckiej. W ten sposób nazywano zagraniczne monety w obiegu polskim. Podstawowym przelicznikiem było odwołanie wartości złotego do groszy. Był on więc najpierw tylko monetą obrachunkową. Po raz pierwszy pojawił się w 1663 roku, gdy wprowadzono monetę bitą ze srebra wartą 30 groszy (tzw. tymf). Po reformie zasadniczej Stanisława Augusta Poniatowskiego złoty stał się monetą zasadniczą i znów jego wartość ustalono na 30 groszy.

Królestwo Polskie

Złoty musiał ustąpić pola marce polskiej w okresie Królestwa Polskiego i tak też było w pierwszych latach powojennych. Dzięki reformom Władysława Grabskiego złoty wyparł markę i w 1924 roku pojawił się jako oficjalna waluta Rzeczpospolitej Polskiej. Nowa waluta została oparta a parytecie złota i wartość jej ustalono na 9/31 grama czystego złota. Dla porównania, w drugą dekadę obecnego wieku weszliśmy ze złotym odpowiadającym 1/15 tamtejszego, jednak jego siła nabywcza byłaby dziś tylko 7 krotnie większa. Co do nazwy, pojawiły się także propozycje słów ‘lech’ oraz ‘pol’, jednak wybrano złoty przez wzgląd na historyczne nawiązania.

kasa

Okres okupacji, Rzeczpospolitej Ludowej oraz współczesny

W okresie II wojny światowej Niemcy narzucili swoją walutę. Podobnie zrobili to Rosjanie, jednak w Krakowie zezwolono na wypuszczanie polskiego złotego bez godła i herbu na nim. Banknoty były jednak polskie, a od nazwiska prezesa banku nazwano je młynarkami. Po wojnie Polska Rzeczpospolita Ludowa wróciła do złotego, choć bez orła w koronie. Rosnąca inflacja oraz sposób zarządzania pieniędzmi w państwie ludowym sprawił, że u progu wolności w latach dziewięćdziesiątych Polska gospodarka musiała dodrukować nominały od 20 000 złotych w górę. W roku 1995 weszła w życie ustawa denominacyjna, co sprawiło, że stary polski złoty, względem nowego, miał o 4 zera mniej.

Waluta polska to niezwykle ciekawa historia i odbicie w niej całych dziejów narodu polskiego.

Współpraca: https://comparic.pl/.